Multimercado

01 Kadima FIC FIM
02 Kadima II FIC FIM
03 Kadima High Vol FIM
04 Kadima LT FIM

Previdência

01 Kadima FIFE Previdência FIM
02 Kadima Long Short Previdência FIM
03 Kadima Long Bias Previdência FIM

Renda Variável

01 Kadima Equities FIC FIA
02 Kadima Long Short Plus FIA
03 Kadima Long Bias FIM